HEM

OPTIMERA ER DIGITALA NÄRVARO

DIGITALA KOMMUNIKATIONS STRATEGIER

Covo Communications är en konsultfirma som arbetar med digitala kommunikations strategier. Vi erbjuder konsultation för företag som står inför digital transformation eller digitalisering av befintlig marknadsavdelning. Vi hjälper även nystartade företag med råd om hur de kostnadseffektivt kan sätta upp fungerade digitala lösningar för kommunikation och marknadsföring. Kontakta oss om du vill veta mera.

 

Vår specialitet ligger i global B2B marknadsföring och kommunikation, lead generering, inbound marketing och content marketing strategier samt optimering av befintliga websidor och webshopar. Förutom det ger vi även råd inom email marketing och marketing automation.

 

VAD BEHÖVS OCH NÄR?

Digitalisering av marknadsavdelningar kräver ofta processändringar både I sälj och marknadsorganisationen.

 

Mycket kan göras men problemet är att veta var man ska börja, hur man snabbt kan få investeringen lönsam samt vilka resurser som behövs för att kunna genomföra den digitala förändringen man har framför sig.

CONTACT

Covo Communications, Gothenburg, Sweden

 

 

+46 737 648296

info@covocommunications.com

 

LinkedIn

ABOUT US

Covo Communications is owned by

Kira Couo. SE Org nr. 811002306.

Copyright © All Rights Reserved